facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

W Szczecinie i w Koszalinie rozpoczęły się warsztaty dla policjantów

Treść strony w języku migowym

Policjanci rozpoczęli warsztaty dotyczące specyfiki funkcjonowania i komunikowania się osób z wadą słuchu. Pierwsze zajęcia odbyły się 8 maja w szczecińskiej siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i 13 maja w koszalińskiej placówce. Uczestnicy zostali zapoznani z ideą projektu pt. Bezpieczni Obywatele Ciszy”, który jest pierwszym w Polsce systemowym rozwiązaniem, wyposażającym 84 policjantów podstawowe umiejętności z zakresu języka migowego, a także pokazującym jak zachowywać się w kontakcie z osobą niesłyszącą.

Niesłyszący opowiada o problemach ze zgłaszaniem przesępstw
Prowadząca opisała podstawowe problemy Głuchych

Bariery mentalne i bariery w przestrzeni publicznej utrudniające życie osobom z wadą słuchu.

Prowadząca warsztaty Maja Kamińska – Kołota wykładowca Polskiego Języka Migowego opisała podstawowe problemy tej społeczności, w tym bariery mentalne dotyczące słyszących i niesłyszących oraz bariery istniejące w przestrzeni publicznej. Uczestnicy zadawali wiele pytań, które świadczyły o potrzebie wiedzy w tym zakresie. Jak podejść do Głuchego, aby nie odebrał tego, jako zagrożenie dla siebie? Która grupa dominuje – niesłyszący czy niedosłyszący? Największym jednak zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pokazująca wykluczenie Głuchych na dworcach, w centrach handlowych i innych podobnych miejscach; pokazująca, że w sytuacjach zagrożenia życia czy potrzeby przekazania ważnej życiowo informacji, obecnie stosowany przekaz nie uwzględnia niesłyszących. Policjanci uświadomili sobie, że bez tej wiedzy wiele ich działań jest nietrafionych; Głusi nie słyszą, więc głośniki, megafon stają się w ich wypadku nieskuteczne.

Pierwsze zajęcia udowodniły potrzebę zdobycia przez policjantów niezbędnych umiejętności w kontakcie z osobami z wadą słuchu.

Galeria

Tablica z nazwą projektu Konferencja prasowa z udziałem partnerów oraz dziennikarzy mediów lokalnych i ogólnopolskich Małgorzata Furga przedstawia dziennikarzom ideę projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy" Elwira Rewcio kierownik OZ PZG i z-ca Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski mówią o tym, dlaczego została podjęta decyzja o przeszkoleniu policjantów w zakresie komunikowania się z Głuchymi

Data: