facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Aktualności

Informator - Bezpieczni obywatele Świata Ciszy.

Data:

Wiedza na temat „Świata Głuchych” jest w dalszym ciągu powierzchowna i sprowadza się do stwierdzenia - „nie słyszy to sobie przeczyta”.
 

 

Bezpieczny Senior.

Data:

27 lutego w auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyło kolejne spotkanie w ramach projektu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”. Warto podkreślić, że koszalińscy policjanci systematycznie prowadzą działania prewencyjne skierowane do seniorów. Mają one na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi osób starszych na własne bezpieczeństwo.

Policjanci otrzymali słownik języka migowego.

Data:

Litery, liczebniki, specjalistyczne słownictwo z obszaru działalności Policji i prawa w języku migowym ułatwi policjantom codzienną pracę. Słownik zawiera na dzień dzisiejszy 439 słów, ale w miarę zgłaszanych przez środowisko potrzeb będzie się rozbudowywał..
 

W Wałczu odbyło się spotkanie edukacyjne.

Data:

25 lutego w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Wałczu, odbyło się spotkanie z sierż. sztab. Beatą Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w dniu 27.02.2016 r. (sobota) o godz. 16.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11.
Temat spotkania: "Elementarne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym".

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, w dniu 25.02.2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących OZ PZG, ul. Nowomiejska 4, Wałcz.
Temat spotkania: "Bezpieczeństwo w Internecie".

Informacje na temat struktur Policji.

Data:

Struktury Policji to tytuł ostatniej prelekcji z cyklu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, która odbyła się 19 stycznia w sali klubowej Domu Kultury „Kontakty” OZ PZG. Podinspektor Katarzyna Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie opowiedziała o strukturach Policji, o tym jak pracują policjanci i jakiego typu przestępstwa są ścigane przez Policję.

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w dniu 19.01.2016 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG.
Temat spotkania: "Informacje na temat struktur Policji".

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w dniu 12.01.2016 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG.
Temat spotkania: "Informacje na temat struktur Policji".

Uzależnienia i ich prawne konsekwencje.

Data:

Nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie kolejną prelekcję realizowaną w ramach projektu pn. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” poświęciła substancjom uzależniającym i odpowiedzialności prawnej za ich produkcję, rozpowszechnianie i posiadanie.

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w dniu 12.12.2015 r. (sobota) o godz. 16.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11.

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w dniu 11.12.2015 r. (piątek) o godz. 17.00 w Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących OZ PZG w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.
Temat spotkania: "Elementarne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym".

Przedstawiciele służb publicznych poznają świat Głuchych.

Data:

„Bezpieczni Obywatele” to tytuł konferencji zorganizowanej 30 listopada w ramach projektu pt. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” realizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Na konferencji zostały omówione specyficzne sposoby komunikowania się osób z wadą słuchu oraz doświadczenia partnerów wyniesione z projektu. Tematem zainteresowali się przedstawiciele Straży Miejskiej w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i Izby Celnej w Szczecinie.

Po spotkaniu edukacyjnym - 3.11.2015 r.

Data:

Gościem kolejnego spotkania organizowanego razem z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie była st. aspirant Agata Rybacka – Stiller z Wydziału Prewencji, która jest koordynatorem procedury „Niebieskiej Karty”. Kartę tę wypełnia się, kiedy jest podejrzenie, że w rodzinie stosowana jest przemoc.

Przedstawiciele Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Data:

Od 25 do 27 listopada przebywał w Szczecinie Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W ciągu trzech dni spotykał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w województwie zachodniopomorskim. Podczas sesji poświęconej prawom osób z niepełnosprawnościami zapoznał się między innymi z problemami środowiska osób z wadą słuchu.

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie nadkomisarz Marzeną Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 1.12.2015 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG.
Temat spotkania: "Uzależnienia i ich prawne konsekwencje".

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie ze st. aspirantem Agatą Rybacką–Stiller z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 3.11.2015 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG.
Temat spotkania: "Niebieska Karta".

Warsztaty dla policjantów z udziałem osób niesłyszących.

Data:

Pierwsi uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
Przez 3 ostatnie miesiące w Szczecinie i Koszalinie, co tydzień na warsztatach polskiego języka migowego spotykali się policjanci reprezentujący Komendy Powiatowe Policji z województwa zachodniopomorskiego. Celem tych warsztatów było pokazanie policjantom, jakie potrzeby mają osoby Głuche oraz nauczenie ich podstaw polskiego języka migowego i sposobów kontaktowania się z nimi.

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 1.10.2015 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG.
Temat spotkania: Bezpieczeństwo w Internecie (w tym m. In. transakcje internetowe, fałszywe strony internetowe, zawieranie znajomości, przemoc w Internecie, przestępstwa wobec małoletnich internautów) oraz oszustwa i wyłudzenia ".

Po spotkaniu edukacyjnym - 11.06.2015 r.

Data:

„Opieka nad małoletnimi i jej konsekwencje oraz odpowiedzialność prawna nieletnich” to temat drugiego spotkania edukacyjnego. Temat ten przedstawiła Nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Galeria pokonkursowa.

Data:

Przedstawiamy pokłosie dwóch konkursów - Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów z Wadą Słuchu pod nazwą „Policjant moim przyjacielem” oraz Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą „Kiedy potrzebujesz pomocy policji” organizowanych w ramach projektu pn. „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy”.

Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy w Ogrodzie Różanym w Szczecinie.

Data:

W południe 18 lipca 2015 roku w Ogrodzie Różanym wystartowała Impreza Integracyjno-Edukacyjno-Promocyjna pod hasłem „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, zorganizowana przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie zgodnie z projektem pod tą samą nazwą, a realizowanego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fotorelacja z imprezy w Ogrodzie Różanym w Szczecinie.

Data:

Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy w Ogrodzie Różanym w Szczecinie – fotorelacja z Imprezy Integracyjno-Edukacyjno-Promocyjnej, która odbyła się 18 lipca.

 

 

Zapraszamy na Imprezę „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” do Ogrodu Różanego w dniu 18 lipca 2015 r., 12.00-17.30. W programie wiele atrakcji!!!

Data:

Program Imprezy Integracyjno-edukacyjno-promocyjnej pod nazwą „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” w dniu 18 lipca 2015 r.

 

 

 

18 lipca zapraszamy do Ogrodu Różanego

Data:

Program Imprezy Integracyjno-edukacyjno-promocyjnej pod nazwą „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” w dniu 18 lipca 2015 r.

 

 

 

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego i Fotograficznego

Data:

26 czerwca Elwira Rewcio – koordynator projektu „Bezpieczny obywatele Świata Ciszy” reprezentująca Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Podinspektor Elżbieta Szatanik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wręczyły nagrody laureatom Konkursu Plastycznego i Fotograficznego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena przy ul. Szpitalnej w Szczecinie oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie.

Wyróżnienie dla Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych

Data:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych otrzymał podziękowania z rąk Prezydenta Miasta Szczecin za wsparcie i pomoc w organizacji IX Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych i XIV Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami.

 

Ogłoszenie wyniku Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Osób z Wadą Słuchu "Kiedy potrzebujesz pomocy policji"

Data:

W dniu 23 czerwca 2015 r. komisja konkursowa oceniła zgodnie z regulaminem prace, które wpłynęły na Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”.

 

 

Ogłoszenie wyniku Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów z Wadą Słuchu: "Policjant moim przyjacielem"

Data:

W dniu 23 czerwca 2015 r. komisja konkursowa oceniła zgodnie z regulaminem prace, które wpłynęły na Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu pod nazwą „Policjant moim przyjacielem”.

 


Uczniowie z wadą słuchu z dwóch szczecińskich szkół spotkali się z fotografującą policjantką.

Data:

Nadkomisarz Marzena Maćkowiak–Pluta odwiedziła dwie szczecińskie szkoły, w których uczą się dzieci i młodzież z wadą słuchu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena przy ul. Szpitalnej w Szczecinie oraz w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie.

Fotografująca policjantka zaprasza na spotkanie.

Data:

Nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zaprasza fotografujących Głuchych na spotkanie.

 

 

Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu "Kiedy potrzebujesz pomocy policji"

Data:

Finał Balitic Tall Ships Regatta 2015 to wyjątkowa okazja do zrobienia zdjęć w ramach Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”.

 

 

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 11.06.2015 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG. Temat spotkania: Opieka nad małoletnimi i jej konsekwencje oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

Pierwsze spotkanie edukacyjne

Data:

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to temat pierwszego spotkania które odbyło się w sali klubowej Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, 12 maja 2015 r.

 

 

Gra Miejska pt. „Platany zagrożone!!!” została rozegrana 31 maja, podczas XIV Spotkania NGO „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Data:

W piękne słoneczne południe mieszkańcy Szczecina spotkali się na Jasnych Błoniach w Pozarządowie, miasteczku zagospodarowanym przez szczecińskie organizacje. Partnerzy projektu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, przygotowali Grę Miejską poświęconą ratowaniu szczecińskich platanów. .

Fotorelacja z wizyty dziennikarzy i fotoreporterów.

Data:

Dziennikarze i fotoreporterzy uczestniczą w warsztatach polskiego języka migowego realizowanych w ramach projektu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”. Policjanci prezentują umiejętności zdobyte w trakcie poprzednich zajęć.

 

 

Platany zagrożone!!!

Data:

Jeśli bliskie są Ci losy szczecińskich platanów, na pewno zainteresujesz się udziałem w Grze Miejskiej zorganizowanej przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.
Oto zapowiedź tego, co może się wydarzyć…

W Szczecinie i w Koszalinie rozpoczęły się warsztaty dla policjantów

Data:

Policjanci rozpoczęli warsztaty dotyczące specyfiki funkcjonowania i komunikowania się osób z wadą słuchu. Pierwsze zajęcia odbyły się 8 maja w szczecińskiej siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i 13 maja w koszalińskiej placówce.

 

Spotkanie edukacyjne

Data:

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego w dniu 12.05.2015 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kontakty" OZ PZG. Temat spotkania: Elementarne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu "Kiedy potrzebujesz pomocy policji"

Data:

W ramach projektu pn. „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych ogłasza Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą "Kiedy potrzebujesz pomocy policji".

 

 

Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu: "Policjant moim przyjacielem"

Data:

W ramach projektu pn. „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych ogłasza Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu pod nazwą „Policjant moim przyjacielem”.

 


Partnerzy przekazali społeczności lokalnej informację o rozpoczęciu realizacji projektu pn. "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy"

Data:

6 marca 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia realizacji projektu "Bezpieczni obywatele Świata Ciszy" przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Zaczynamy realizację ciekawego pomysłu…

Data:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie rozpoczyna realizację projektu zatytułowanego "Bezpieczni obywatele Świata Ciszy". Głównym jego celem jest usprawnienie pracy policji w regionie na rzecz Głuchych, a także upowszechnienie wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby niesłyszące.