facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

O projekcie

Treść strony w języku migowym

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie realizuje projekt zatytułowany "Bezpieczni obywatele Świata Ciszy".

Głównym jego celem jest usprawnienie pracy policji w regionie na rzecz Głuchych, a także upowszechnienie wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby niesłyszące.

W projekcie zaplanowaliśmy wiele ciekawych i pożytecznych działań.

Policjanci wezmą udział w warsztatach, podczas których zapoznają się z najważniejszymi sposobami funkcjonowania społeczności osób Głuchych. Poznają również stereotypy związane z osobami niesłyszącymi. Głusi używający języka migowego, oceniani są, jako osoby agresywne (mylenie języka migowego i towarzyszącej znakom migowym mimiki, gestów z agresją), także, że z osobą Głuchą zawsze można porozumieć się na piśmie, co jest przekonaniem mylnym.

Będzie przeprowadzony cykl prelekcji dla niesłyszących, niedosłyszących i ich rodzin, podczas których zdobędą informacje na temat działań policji takich jak:

Zaproponowane tematy prelekcji dla niesłyszących, niedosłyszących i ich rodzin:

Miejsce spotkań

Spotkania odbędą się w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu, gdzie mieszczą się placówki terenowe Związku.

Ważne informacje…

Dodatkowo najważniejsze informacje dla Głuchych zostaną opublikowane na stronach internetowych Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz portalu społecznościowym Facebook.

Konkretne korzyści dla uczestników projektu

Dzięki projektowi policjanci otrzymają bezpłatny słownik języka migowego zawierający podstawowe znaki języka migowego oraz słownictwo specjalistyczne (tematyka: prawo i policja) ułatwiające pracę policjantów.

Głusi i policjanci będą zdobywać nie tylko ważne dla siebie informacje. Opracują również scenariusz gry miejskiej uwzględniającej informacje na temat bezpiecznych zachowań, która zostanie przeprowadzona podczas imprezy plenerowej.

Zorganizowany zostanie także konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu. Poprzez to działanie promowane będą treści projektu, a więc, w jaki sposób i w jakich sytuacjach korzystać z pomocy policji.

Tytuł konkursu plastycznego dla najmłodszych: "Policjant moim przyjacielem". Konkurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych będzie zatytułowany: "Kiedy potrzebujesz pomocy policji".

Kto powinien zainteresować się tym projektem?

Pomysłodawcy projektu chcą dotrzeć z ważnymi informacjami na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem do jak najszerszej liczby osób z wadą słuchu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, członków ich rodzin, pracowników – tłumaczy języka migowego oraz wolontariuszy pracujących na rzecz środowiska niesłyszących.

Co chcemy osiągnąć poprzez ten projekt?

Ważne jest zbudowanie poczucia zaufania i sprawiedliwości, a także tego, że Głusi są pełnoprawnymi obywatelami, na problemy, których reszta społeczeństwa nie pozostaje obojętna.

Przedsięwzięcie to będzie miało na celu budowanie zaufania środowiska Głuchych do służb policyjnych, rozwijanie wzajemnych, pozytywnych relacji i szeroko rozumianą integrację.

Data: