facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Wyróżnienie dla Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych

Treść strony w języku migowym
Niesłyszący opowiada o problemach ze zgłaszaniem przesępstw

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych otrzymał podziękowania z rąk Prezydenta Miasta Szczecin za wsparcie i pomoc w organizacji IX Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych i XIV Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych Pod Platanami. Warto przypomnieć, że nasza organizacja zorganizowała i przeprowadziła wraz z Komendą Wojewódzka Policji w Szczecinie i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej Grę Miejską dla uczestników tej wielkiej imprezy pod hasłem „Platany Zagrożone”. Gra Miejska została zrealizowana w ramach partnerskiego projektu pn. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, w której wraz z policjantami postawiliśmy sobie za cel przybliżenie mieszkańcom miasta problemów z komunikowaniem się osób z wadą słuchu, jak również edukowaliśmy uczestników gry w z zakresu bezpiecznych zachowań.

Data: