facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Spotkanie edukacyjne - 11.06.2015

Treść strony w języku migowym
foto
Policjantka opowiadała o przejawach demoralizacji nieletnich

„Opieka nad małoletnimi i jej konsekwencje oraz odpowiedzialność prawna nieletnich” to temat drugiego spotkania edukacyjnego. Temat ten przedstawiła Nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Prelekcję rozpoczęła od przedstawienia grup wiekowych dzieci i młodzieży i tego jak traktują je przepisy prawa. Dziecko, które ma 13 lat nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wyrządzone przez siebie szkody. W wieku od 13 do 17 roku życia ponosi ją częściowo. Ale za szkody wyrządzone przez dzieci najczęściej odpowiadają rodzice.

Od 13 roku życia mogą bez zgody rodziców podpisywać niektóre umowy, np. o sprzedaży przedmiotów, które są ich własnością (zabawki, książki, gry). Dla dziecka, które ma 13 lat rodzice mogą założyć rachunek bankowy, podpisać umowę dotyczącą użytkowania telefonu komórkowego itp.

Co to jest demoralizacja nieletnich?

Czasami słyszymy słowo „demoralizacja” młodego człowieka. Co oznacza słowo „demoralizacja”? Policjantka wyjaśniła, że są to zachowania negatywne w wieku poniżej 18 roku życia. Mogą to być np.:

Zachowania te mogą być przedmiotem zainteresowania Sądu Rodzinnego.

Czyny zabronione, a może czyny karalne?

Jeśli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed 13 rokiem życia to sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie, jako znak demoralizacji nieletniego i może zastosować przepisy przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia, sąd stosuje kary przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jak nieletni skończył 15 lat i dopuścił się czynu zabronionego, takiego jak:

Za to wszystko ten nieletni może odpowiadać na zasadach wyjaśnionych w Kodeksie Karnym jak osoba dorosła. Jeżeli sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Jeśli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia sąd wykonuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, dlatego że skończył już lat 17).

Galeria

Data: