facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Warsztaty dla policjantów z udziałem osób niesłyszących

Treść strony w języku migowym

    

Pierwsi uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów

Przez 3 ostatnie miesiące w Szczecinie i Koszalinie, co tydzień na warsztatach polskiego języka migowego spotykali się policjanci reprezentujący Komendy Powiatowe Policji z województwa zachodniopomorskiego. Celem tych warsztatów było pokazanie policjantom, jakie potrzeby mają osoby Głuche oraz nauczenie ich podstaw polskiego języka migowego i sposobów kontaktowania się z nimi.

Czego uczyli się policjanci na warsztatach zorganizowanych w ramach projektu pt. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”?

foto

Maja Kamińska –Kołota, prowadząca warsztaty dla policjantów, omówiła najważniejsze problemy z życia Głuchych zarówno medyczne, jaki i społeczne. Stereotypy myślenia o polskim języku migowym i samych Głuchych. Zasady zachowania wobec Głuchych. Sposoby nawiązywania kontaktu z Głuchymi, przeszkody w komunikacji, ale nie tylko. Wykładowczyni mówiła także o postrzeganiu Głuchych, jako agresywnych ludzi (mylenie języka migowego i towarzyszącej znakom migowym mimiki i gestów z agresją), a także wyjaśniała, że nie zawsze z osobą niesłyszącą można porozumieć się na piśmie.

Co najbardziej spodobało się policjantom na realizowanych w projekcie warsztatach?

Uczestnikom najbardziej spodobały się zajęcia, na których prezentowane były znaki ideograficzne oraz warsztaty z udziałem Głuchych. Policjanci stwierdzili, że osoby z wadą słuchu to bardzo spokojni i cierpliwi nauczyciele. Możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą niesłyszącą w obecności wykładowczyni dały poczucie bezpieczeństwa. Warsztaty „jeden na jeden” pozwoliły sprawdzić na ile migane przez uczestników słowa w polskim języku migowym są zrozumiane.

Każda interwencja zaczyna się od pytań o imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz sposób pomocy. Zdobyte na warsztatach umiejętności pozwolą policjantowi na szybkie opanowanie sytuacji kryzysowej z udziałem osoby Głuchej, komunikującej się w języku migowym i wezwanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej-Tłumacza Języka Migowego.

Na zakończenie policjanci uczestniczący w warsztatach powiedzieli, że już nie będą się bali spotkania z osobami z wadą słuchu. Już będą wiedzieli jak sobie poradzić w trudnej sytuacji, ale także, co ważne, wyrazili chęć kontynuowania nauki języka migowego.

W sumie w warsztatach weźmie udział ponad 80 policjantów w 7 grupach warsztatowych.

 

Galeria

Data: