facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Przedstawiciele służb publicznych poznają świat Głuchych.

    

Treść strony w języku migowym

„Bezpieczni Obywatele” to tytuł konferencji zorganizowanej 30 listopada w ramach projektu pt. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” realizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Na konferencji zostały omówione specyficzne sposoby komunikowania się osób z wadą słuchu oraz doświadczenia partnerów wyniesione z projektu. Tematem zainteresowali się przedstawiciele Straży Miejskiej w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i Izby Celnej w Szczecinie.

Czego nie wiemy o osobach z wadą słuchu?

foto

Jak zwykle okazało się, że wiedza na temat „Świata Głuchych” jest powierzchowna i sprowadza się do stwierdzenia - „nie słyszy to sobie przeczyta”. Z przekazanych przez prelegentkę informacji przedstawiciele służb publicznych dowiedzieli się, że osoby z wadą słuchu nie tylko nie zrozumieją komunikatu pisanego w sposób złożony z użyciem trudnych, fachowych pojęć, ale także nie odbiorą funkcjonujących w rzeczywistości alarmowych komunikatów dźwiękowych, które dla świata słyszących są wygodną formą przekazu.

Niestety w dalszym ciągu w przekazie publicznym wszystkie informacje nie są dostosowane do możliwości odbioru przez osoby z wadą słuchu, dotyczy to zarówno przekazu dźwiękowego jak i pisanego. Problemu nie rozwiążą tłumacze języka migowego, bo nie w każdej życiowej sytuacji są dostępni. Dlatego niezbędne są działania edukacyjne skierowane do słyszącej części społeczeństwa, które spowodują, że niesłyszący będą czuli się bezpiecznie. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w Paryżu z udziałem jego mieszkańców i co raz częściej występujące zagrożenie ze strony terrorystów w innych państwach Europy pokazują jak ważne jest przygotowanie obywateli do właściwego postępowania w niebezpiecznych sytuacjach, sprawnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. Zaniedbania w obszarze edukacji przedstawicieli służb publicznych w zakresie komunikowania się z osobami z wadą słuchu mogą się okrutnie zemścić. Osoby z wadą słuchu nie odbiorą informacji o zagrożeniu, nie zastosują się do poleceń narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. Konferencja „Bezpieczni Obywatele” uświadomiła jej uczestnikom zaniedbania w tym obszarze.

Doświadczenia Policjantów i Głuchych lektorów wyniesione z projektu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”

Policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji i Głusi lektorzy podzieliły się swoimi doświadczeniami ze spotkań, które odbywały się w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu dla 84 policjantów z terenu województwa. Głusi uczyli policjantów podstawowych znaków języka migowego, a przy tym dali się poznać, jako osoby niezwykle życzliwe i otwarte na nowe kontakty. Największą wartością projektu zdaniem policjantów było umożliwienie im poznanie tego środowiska i dostarczenie konkretnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się z osobami z wadą słuchu. Podobnie wypowiadały się osoby Głuche, które stwierdziły, że dzięki projektowi przestały się bać Policjantów i wiedzą, że mogą liczyć na ich pomoc w razie zagrożenia. Uczestniczący w konferencji „Bezpieczni Obywatele” przedstawiciele Straży Miejskiej w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Izby Celnej w Szczecinie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie wyrazili chęć uczestniczenia w podobnym do „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” projekcie.

Galeria

Data: