facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Uzależnienia i ich prawne konsekwencje.

    

Treść strony w języku migowym

Nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie kolejną prelekcję realizowaną w ramach projektu pn. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” poświęciła substancjom uzależniającym i odpowiedzialności prawnej za ich produkcję, rozpowszechnianie i posiadanie.

Jak dzielimy narkotyki?

Nadkomisarz Marzena Maćkowiak – Pluta opowiedziała o kilku grupach narkotyków. Jedna z nich to rozpuszczalniki i środki wziewne. Popularne wśród młodzieży marihuana, haszysz i przetwory konopi indyjskich. Kolejna grupa narkotyków to amfetamina i pochodne amfetaminy, to jest oczywiście ekstaza, są też różnego rodzaju narkotyki halucynogenne. Są też narkotyki, które bardzo często policjanci nazywają biznesowymi, ponieważ są to substancje drogie, takie jak kokaina, opium, morfina albo heroina. Policjantka zwróciła uwagę na Tabletki gwałtu. Te substancje występują pod postacią niebudzących obaw tabletek. Mogą być dosypane do napoju, do drinka albo do kawy czy herbaty. Bardzo szybko rozpuszczają, są bezwonne, bezsmakowe i bezbarwne. W związku z tym ofiara nie jest w stanie wyłapać faktu dosypania środka do napoju. Duże dawki takiej substancji mogą powodować utratę przytomności, kłopoty z oddychaniem, a nawet śpiączkę. Ostatnio pojawiły się dopalacze, czyli produkty zawierające substancje, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie efektów podobnych do działania zakazanych narkotyków takich jak np. marihuana czy haszysz.

W jaki sposób polskie prawo podchodzi do uzależnień, narkomanii?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w swoim załączniku informuje nas o substancjach prawnie zakazanych na terenie naszego kraju. Nawet ich najmniejsza ilość będzie zatrzymywana przez Policję. Prelegentka podkreśliła, że przestępstwem jest posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyku, substancji zakazanej. Produkcja środków odurzających i handel nimi jest zagrożona karą pozbawienia wolności. Kto udziela środka narkotycznego albo nakłania do używania środka narkotycznego inną osobę, zwłaszcza osobę małoletnią podlega również karze pozbawienia wolności. Przygotowywanie się do tego typu przestępstw w naszym kraju jest karane. Należy także uświadamiać młodzież, że poczęstowanie narkotykiem, substancją uzależniającą może mieć konsekwencje prawne. Więcej na temat uzależnień w relacji filmowej z prelekcji.

Galeria

Data: