facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Struktury Policji to tytuł ostatniej prelekcji z cyklu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, która odbyła się 19 stycznia w sali klubowej Domu Kultury „Kontakty” OZ PZG.

Treść strony w języku migowym
foto
Policjantka opowiadała o strukturze Policji

Podinspektor Katarzyna Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie opowiedziała o strukturach Policji, o tym jak pracują policjanci i jakiego typu przestępstwa są ścigane przez Policję.

Przypomniała, że policjanci mają prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego, tj. siły fizycznej lub broni w sytuacji, gdy obywatel odmawia zastosowania się do poleceń wydawanych przez nich na podstawie i w granicach prawa. Np. nie możemy odmówić udostępnienia policjantowi swojego telefonu w sytuacji, jeżeli ten jest mu potrzebny do np. wezwania pomocy czy pojazdu potrzebnego do pościgu. Policja współpracuje ze wszystkimi służbami mundurowymi. Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka z przestępczością, ściganie osób poszukiwanych oraz poszukiwania osób zaginionych. W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrorystyczna oraz wszelkie działania prewencyjne. W związku z tym Policję dzielimy na kilka wyspecjalizowanych służb takich jak Policja Kryminalna, Prewencja, Wydział Ruchu Drogowego, Antyterroryści i Jednostka Wspomagająca.

Podinspektor Katarzyna Kamińska mówiła także temat terroryzmu, na co zawracać uwagę i kogo informować o zaobserwowanych przez mieszkańców Szczecina dziwnie zachowujących się osobach, pozostawionych w miejscach publicznych paczkach. Podkreśliła, że w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, kiedy na miejscu zdarzenia pojawiają się policjanci lub przedstawiciele innych służb mundurowych, zobowiązani jesteśmy do bezwzględnego wykonywania ich poleceń. W miejscu publicznym i podczas imprez, dowodzącym zawsze jest policjant. Więcej na temat pracy Policji w relacji z prelekcji Podinspektor Katarzyny Kamińskiej.

Galeria

Data: