facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Prelekcje w wersji filmowej

Struktury Policji.

Uzależnienia i ich prawne konsekwencje.

Czym jest przemoc, jak można się przed przemocą obronić i gdzie można szukać pomocy.

Bezpieczeństwo w Internecie.

Opieka nad małoletnimi i jej konsekwencje oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kiedy przyjdzie do ciebie policjant.