facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Policjanci otrzymali słownik języka migowego.

Treść strony w języku migowym

Litery, liczebniki, specjalistyczne słownictwo z obszaru działalności Policji i prawa w języku migowym ułatwi policjantom codzienną pracę. Słownik zawiera na dzień dzisiejszy 439 słów, ale w miarę zgłaszanych przez środowisko potrzeb będzie się rozbudowywał.

Ponad rok temu rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, którego celem jest uwrażliwienie policjantów na szczególne potrzeby osób z wadą słuchu.

W tym celu przeprowadzane są warsztaty, podczas, których ponad 80 policjantów poznaje mity i fakty dotyczące języka migowego i środowiska osób Głuchych. Uczyli się jak nawiązywać kontakt z Głuchymi i jak unikać przeszkód utrudniających komunikację.

Podczas warsztatów spotykają się z osobami niesłyszącymi, które uczą policjantów nie tylko podstawowych znaków języka migowego, jego gramatyki, ale również pozwalają doświadczyć, w jaki sposób mogą nawiązać kontakt z osobami Głuchymi. W odbytych już pięciu, z siedmiu planowanych, edycji warsztatów policjanci przekazywali swoje propozycje do słownika. Zawartość słownika została podzielona na kilka kategorii: Alfabet, liczebniki, pierwszy kontakt, ruch drogowy, przemoc w rodzinie, włamanie do mieszkania, niebezpieczeństwo w Internecie, urzędy i instytucje, czas. Klikając w wybraną kategorię, słowo czy liczbę uruchamiamy film, w którym osoba niesłysząca prezentuje, jak należy pokazać je w języku migowym.

Słownik multimedialny jest już dostępny w Internecie na stronie bosc.pzg.szczecin.pl/slownik.html.

Data: