facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Fotogaleria

Uczniowie z wadą słuchu z dwóch szczecińskich szkół spotkali się z fotografującą policjantką.

12 czerwca 2015 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nadkomisarz Marzena Maćkowiak – Pluta ogląda rysunki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rysunki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie rozmawiają z policjantką o swoich rysunkach.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policjantki opowiadają uczniom o swojej pracy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policjantki opowiadają uczniom o swojej pracy wykorzystując rysunki dzieci.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uczniowie z uwagą słuchają policjantek.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policjantka opisuje uczniom swój służbowy mundur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policyjne czapki z godłem państwowym.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Początek spotkania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pani Dyrektor Anna Twardochleb przedstawia gości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policjantka opowiada o swojej pracy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Młodzież z uwagą przysłuchuje się opowiadającej policjantce.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policjantki pokazują i opisują swoje służbowe mundury.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Policjantki opowiadają również o tym jak zrobić udane zdjęcia pokazujące pracę Policji.

Powrót do artykułu

Data: