facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu
„Policjant moim przyjacielem”.

Treść strony w języku migowym
Niesłyszący opowiada o problemach ze zgłaszaniem przesępstw

W ramach projektu pn. „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych ogłasza Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu pod nazwą „Policjant moim przyjacielem”.

Celem konkursu jest promowane projektu, upowszechnienie w środowisku osób z wadą słuchu wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem, ale przede wszystkim pokazanie najmłodszym, w jaki sposób należy korzystać z pomocy policji i w jakich sytuacjach.

Konkurs skierowany jest do uczniów z wadą słuchu w wieku od 6 do 12 lat ze szkół zachodniopomorskich.

Warunki konkursu zostały zawarte w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: bosc.pzg.szczecin.pl/regulamin1.html

Wysyłając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Zapraszamy do nadsyłania prac plastycznych wykonanych dowolną techniką w oryginale w formacie A4 lub A3, każda praca musi mieć tytuł. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac do 19 czerwca 2015 r. do godz. 12-ej.

Ogłoszenie wyników konkursu 25 czerwca 2015 r.

Prace zwycięzców Konkursu zostaną pokazane na wystawach organizowanych w ramach realizacji projektu „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy”.

Wszelkie pytania prosimy kierować biura OZ PZG pod numer tel.: (91) 423 26 75 lub mailem: biuro@pzg.szczecin.pl

Regulamin konkursu „Policjant moim przyjacielem”

Materiały do druku do pobrania:

Data: