facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Protokół Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów z Wadą Słuchu „Policjant moim przyjacielem”.

Treść strony w języku migowym

W dniu 23 czerwca 2015 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Podinspektor Katarzyna Kamińska z KWP w Szczecinie
  2. Podinspektor Elżbieta Szatanik z KWP w Szczecinie
  3. Koordynator projektu Elwira Rewcio z OZ PZG

oceniła zgodnie z regulaminem prace, które wpłynęły na Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu pod nazwą „Policjant moim przyjacielem”. Wśród nadesłanych z dwóch placówek oświatowych:

  1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15
  2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6

Wybór był trudny ponieważ prace były na bardzo wyrównanym poziomie. Jury po długich dyskusjach postanowiło zakwalifikować do wystaw pokonkursowych organizowanych w ramach realizacji projektu „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” 10 prac wykonanych przez 8 osób.

Celem konkursu było promowane projektu, upowszechnienie w środowisku osób z wadą słuchu wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem, ale przede wszystkim pokazanie najmłodszym, w jaki sposób należy korzystać z pomocy policji i w jakich sytuacjach.

Nagrodzono trzy prace, a nagrodą specjalną dla najmłodszego uczestnika wyróżniono jedną pracę:

Data: