facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Protokół Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Osób z Wadą Słuchu „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”

Treść strony w języku migowym

W dniu 23 czerwca 2015 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Podinspektor Katarzyna Kamińska z KWP w Szczecinie
  2. Podinspektor Elżbieta Szatanik z KWP w Szczecinie
  3. Koordynator projektu Elwira Rewcio z OZ PZG

oceniła zgodnie z regulaminem prace, które wpłynęły na Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”.

Celem konkursu było promowanie projektu, upowszechnienie w środowisku osób z wadą słuchu wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem. Konkurs skierowany był do młodzieży od 16 do 18 roku życia i osób dorosłych z wadą słuchu, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Wybór był trudny ponieważ prace były na bardzo wyrównanym poziomie. Jury po długich dyskusjach postanowiło zakwalifikować do wystaw pokonkursowych organizowanych w ramach realizacji projektu „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” 7 prac wykonanych przez 5 osób.

Przyznano trzy nagrody w kategorii wiekowej od 16 do 18 lat

oraz dwie nagrody dla osób dorosłych:

Data: