facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

18 lipca zapraszamy do Ogrodu Różanego

Program Imprezy Integracyjno-edukacyjno-promocyjnej pod nazwą „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” w dniu 18 lipca 2015 r.

Treść strony w języku migowym
Plakat Gry Miejskiej

Projekt ”Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” jest realizowany w partnerstwie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Głównym jego celem jest usprawnienie pracy Policji w regionie na rzecz Głuchych, a także upowszechnienie wiedzy na temat działań Policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby niesłyszące.

Głusi to społeczność charakteryzująca się własnym językiem i kulturą odmienną od słyszących. Dla niesłyszących podstawowym środkiem komunikowania się jest język migowy, a jego odmienność od języka polskiego, rzutuje na dostęp osób Głuchych do informacji (tym bardziej, że odmienność gramatyki polskiego języka migowego od języka polskiego utrudnia porozumiewanie się na piśmie, rozumienie pisanych komunikatów zawierających specjalistyczne słownictwo lub pojęcia abstrakcyjne). Prowadzi to do izolacji społecznej osób niesłyszących i jest powodem marginalizacji tej grupy. Dlatego też ważne jest realizowanie takich przedsięwzięć, które przybliżą społeczności lokalnej problemy tej grupy mieszkańców, ale także pokażą, że można wspólnie z nimi spędzać czas wolny. W tym celu zaplanowana została impreza integracyjno-edukacyjno-promocyjna na Różance.

Wspomniana impreza realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, odbędzie się w Ogrodzie Różanym oraz na wydzielonym odcinku ul. Pawła Jasienicy i przyjmie formułę dnia otwartego projektu przybliżającego mieszkańcom Szczecina jego założenia.

Na gościnnej scenie Szczecińskiej Agencji Artystycznej w programie prowadzonym przez Adama Dzieciniaka, aktora Teatru Polskiego i tłumaczy języka migowego z Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych będzie można obejrzeć:

12.00 - 12.30
Koncert na powitanie, a w nim m.in.:

 • „Piosenka na dzień dobry” w wykonaniu Adama Dzieciniaka;
 • utwory samby batucady w wykonaniu zespół „Samba Para Surdos” z OZ PZG;
 • piosenka ze spektaklu „Wilcze piętno” wykonana w języku migowym przez Agatę Kaczmarczyk, aktorkę Teatru-3 OZ PZG;
 • tango argentyńskie w wykonaniu pary tanecznej z OZ PZG i par z Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier;

12.30 - 13.30
Blok występów artystycznych, zabaw i konkursów dla dzieci a w nim między innymi:

 • etiudy pantomimiczne w wykonaniu aktorów Teatru-3;
 • piosenki dla dzieci w wykonaniu Adama Dzieciniaka;
 • „disco żaby” w wykonaniu tancerzy OZ PZG i Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier;
 • „bajkowe” konkursy, zagadki i „zwijanki”;

14.00 - 15.00
Blok występów artystycznych, zabaw i konkursów dla dorosłych, a w nim między innymi:

 • etiudy pantomimiczne w wykonaniu aktorów Teatru-3;
 • piosenki kabaretowe w wykonaniu Adama Dzieciniaka;
 • taniec belgijski i chili chache oraz coutry w wykonaniu tancerzy z OZ PZG i Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier;

16.20 - 17.30
Blok występów artystycznych i edukacyjnych dla dorosłych, a w nim między innymi:

 • rude - czyli salse po kole w wykonaniu tancerzy Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier;
 • nauka podstaw tanga dla wszystkich chętnych poprowadzona przez instruktorów z Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier;

Nie zabraknie atrakcji tłumaczonych na język migowy przez tłumaczy z Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych dla małych i dużych mieszkańców miasta, również poza sceną i tak:

12.30 - 14.30
pokaz oraz ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie na trawniku za sceną

12.30 - 14.30
pokaz oraz ćwiczenia z zakresu podstawowych zasad samoobrony przeprowadzony przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie na trawniku za sceną

12.30 - 14.30
wielkoformatowa gra planszowa „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo”, gdzie uczestnicy zabawy w aktywny sposób stają się jej częścią; zostanie przeprowadzona przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie na trawniku za sceną

13.30 - 14.00
pokaz udzielania pierwszej pomocy i zachowań w sytuacji wypadku drogowego przeprowadzony przez Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej GRYF w Szczecinie na ul. Pawła Jasienicy przy budynku dworca PKP Łękno

12.30 - 14.30
symulator zderzeń zaprezentowany przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie na parkingu Ogrodu Różanego

14.00 - 17.00
prezentacja i warsztaty rękodzieła artystycznego oraz florystyki prowadzona przez instruktora i członków OZ PZG w namiocie na trawniku za sceną;

14.00 - 17.00
rozgrywki w brydża sportowego i szachy dla wszystkich chętnych prowadzone przez członków OZ PZG w namiocie na trawniku za sceną

15.00 - 15.30
słodki poczęstunek dla uczestników imprezy przygotowany przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komedę Wojewódzką Policji w Szczecinie w namiocie na trawniku za sceną;

15.30 - 16.20
pokaz udzielania pierwszej pomocy i zachowań w sytuacji wypadku drogowego przeprowadzony przez Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej GRYF w Szczecinie na ul. Pawła Jasienicy przy budynku dworca PKP Łękno

Tym wszystkim atrakcjom towarzyszyć będą dwie wystawy zlokalizowane w Galerii Ogrodu Różanego:

Organizatorzy Gry

Data: