facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Informator - Bezpieczni obywatele Świata Ciszy

Treść strony w języku migowym

Wiedza na temat „Świata Głuchych” jest w dalszym ciągu powierzchowna i sprowadza się do stwierdzenia - „nie słyszy to sobie przeczyta”.

Przedstawiciele służb publicznych w tym policjanci potrzebują wiedzy na temat funkcjonowania i komunikowania się osób z wadą słuchu. Głusi nie tylko nie odbiorą komunikatów dźwiękowych, które dla świata słyszących są wygodną formą przekazu, ale także nie zrozumieją pisanego komunikatu. Problemu nie rozwiążą tłumacze języka migowego, bo nie w każdej życiowej sytuacji są dostępni. Dlatego niezbędne są działania edukacyjne skierowane do słyszącej części społeczeństwa, które spowodują, że niesłyszący będą czuli się bezpiecznie.

Największą wartością projektu “Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” było umożliwienie policjantom poznanie środowiska Głuchych i dostarczenie konkretnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się z osobami z wadą słuchu - Słownik Multimedialny i Informator Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy.

Jeśli potrzebujesz wiedzy na temat „Świata Głuchych” skorzystaj z naszych publikacji.

 

[Wersja do druku]

Data: