facebook
Czcionka:
normalna czcionka duża czcionka
Kontrast:
zmiana kontrastu
Polski
/
English

Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”

Treść strony w języku migowym
Niesłyszący opowiada o problemach ze zgłaszaniem przesępstw

W ramach projektu pn. „Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych ogłasza Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”.

Celem konkursu jest promowane projektu, upowszechnienie w środowisku osób z wadą słuchu wiedzy na temat działań policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 16 do 18 roku życia i osób dorosłych z wadą słuchu, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Warunki konkursu zostały zawarte w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: bosc.pzg.szczecin.pl/regulamin2.html

Wysyłając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Prace fotograficzne muszą zostać nadesłane, jako pliki cyfrowe o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG, każda praca musi mieć tytuł, wszystkie tak opisane pliki trzeba zapisać na płycie CD w folderze opatrzonym imieniem i nazwiskiem autora. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac do 19 czerwca 2015 r. do godz. 12-ej.

Ogłoszenie wyników konkursu 25 czerwca 2015 r.

Prace zwycięzców Konkursu zostaną pokazane na wystawach organizowanych w ramach realizacji projektu „Bezpieczni obywatele Świata ciszy”.

Wszelkie pytania prosimy kierować biura OZ PZG pod numer tel.: (91)423 26 75 lub mailem: biuro@pzg.szczecin.pl

Regulamin konkursu „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”

Materiały do druku do pobrania:

Data: